Έλεγχος πίεσης ελαστικών

Για οικονομία στο καύσιμο και ασφαλή οδήγηση ελέγχουμε συχνά την πίεση των ελαστικών.