Πλύσιμο

Επιλογή πλυσίματος (self service ή αυτόματο) με χρήση υδατοδιαλυτών και με κατάλληλο Ph απορρυπαντικών.